SDR, RTL-SDR - jak zacząć? - Instalowanie sterowników

Spis treści

 

Instalowanie sterowników RTL-SDR

a.) wejdź do swego katalogu domowego wykonując komendę:

~$ cd

b.) utwórz dedykowany katalog o nazwie "SDR":

~$ mkdir SDR

c.) wejdź do katalogu dedykowanego (SDR):

~$ cd SDR

d.) Pobierz ze strony producenta OSMOCOM i zainstaluj sterowniki dla układu RTL2832U:

~/SDR/ git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
~/SDR/ cd rtl-sdr/
~/SDR/rtl-sdr/ mkdir build
~/SDR/rtl-sdr/ cd build
~/SDR/rtl-sdr/build cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES = ON
~/SDR/rtl-sdr/build make
~/SDR/rtl-sdr/build sudo make install
~/SDR/rtl-sdr/build sudo ldconfig
~/SDR/rtl-sdr/build sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/

e.) By wyeliminować możliwość ładowania zbędnego modułu dvb kernela utwórz (jeśli jeszcze nie istnieje) "czarną listę" (blacklist) dla domyślnego sterownika (odbiornika DVB-T).

e1.) wejdź do katalogu: /etc/modprobe.d

e2.) Utwórz (jeśli nie ma lub rozpocznij edycję jeśli istnieje) w trybie znakowym bezpośrednio, a w trybie graficznym w oknie terminala plik o nazwie "blacklist-rtl.conf" wywołując komendę:

/etc/modprobe.d/ $ sudo nano blacklist-rtl.conf (zawierający następującą treść:)
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl2832
blacklist rtl2830

f.) Ponownie uruchom komputer. Choć istnieją inne metody aktywowania nowych ustawień, ta wydaje się najprostsza.

g.) Po uruchomieniu się komputera, nie uruchamiając jeszcze aplikacji korzystających z tunera, włóż go do gniazda USB i sprawdź, czy urządzenie zostało prawidłowo rozpoznawane. W tym celu wydaj komendę:

~ $ rtl_test -t
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8
36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 2048000 S/s.
No E4000 tuner found, aborting.
~ $

Jeśli jednak najpierw uruchomiłeś aplikację sterującą tuner, a dopiero potem wywołałeś poniższą komendę to aktywność aplikacji najprawdopodobniej spowoduje następujący błąd:

~ $ rtl_test -t
Found 1 device(s): 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
usb_claim_interface error -6
Failed to open rtlsdr device #0.
~ $

Z kolei aktywna blacklista (czarna lista dla sterowników DVB-T) uniemożliwi wykorzystanie tunera jako urządzenia DVB-T, powodując błąd:

~ $ w_scan
w_scan w_scan version 20170107 (compiled for DVB API 5.10)
guessing country 'PL', use -c to override
using settings for POLAND
DVB aerial
DVB-T Europe scan type TERRESTRIAL, channellist 4
output format vdr-2.0
output charset 'UTF-8', use -C to override
Info: using DVB adapter auto detection.
main:4007: FATAL: ***** NO USEABLE TERRESTRIAL CARD FOUND.
***** Please check wether dvb driver is loaded and
verify that no dvb application (i.e. vdr) is running.
~ $

Ale to jest efekt zamierzony.

Oznacza to, że odpowiednie sterowniki zostały zainstalowane, a system odpowiednio skonfigurowany. Możemy teraz zainstalować i używać aplikacje SDR (np. Gqrx, Dump1090, CubicSDR i in.), odwołujące się do sterowników RTL-SDR.