SL6 - wydruk do PDF

Spis treści

Obraz płytki (PCB) po zakończeniu projektowania potrzebny jest najczęściej podczas montażu układu.

Wydruk topologii elementów na PCB (z podziałem na strony (góra, dół)) jest najbardziej czytelną i zrozumiałą formą prezentacji. Bezpośrednio czy z wykorzystaniem Internetu.

"Wydruki warsztatowe" ze względów ekonomicznych wykonywane są jako monochromatyczne (lub w odcieniach szarości). Nawet jeśli programy do edycji PCB nie dysponują w tym zakresie odpowiednią funkcjonalnością to tworzone są "łączniki" umożliwiające przetwarzanie końcowe ("postprocesing") obrazów PCB.

W Panelu drukowania SL 6.0 jest funkcjonalność przeniesienia obrazu PCB do Schowka. Ma to na celu jego dalsze przetwarzanie przy pomocy np. edytorów (w tym graficznych). Po zapoznaniu się z właściwościami tak skopiowanego obrazu uznałem jakość obrazu w Schowku za "niezadowalającą". Ze względu na widoczną "pikselozę" obiektów. IMO wynika to z "braku renderingu w Schowku" ;)

IMO opisana poniżej metoda jest prostsza i bardziej odporna na błędy użytkownika.


Przygotowanie obrazu PCB

Projekt i wydruki docelowe...Zanim jednak przystąpimy do stworzenia odpowiednich "obrazów" naszej PCB niezbędnym jest wykonanie pewnych czynności przygotowawczych.

Najpierw sprawdz w programie SL 6.0 jaką masz ustawioną: drukarkę domyślną? Po wybraniu opcji: File>>Printer setup... otworzy się okno o nazwie: "Ustawienia wydruku".

Jeśli w Twoim systemie istnie możliwość drukowania do PDF w tym momencie pseudodrukarka PDF nie powinna być drukarką domyślną!

Ale jeśli nie masz zainstalowanej pseudodrukarki PDF jest to dobry moment by zapoznać się z artykułem: Cups-pdf - drukowanie do pdf

Jeśli jednak pseudodrukarka jest ustawiona w oknie Printer Setup jako aktywna ustaw aktywność na fizyczną ("normalną") drukarkę zainstalowaną w Twoim systemie.

Ustawienie to jest dość istotne, bo jeśli aktywną jest pseudodrukarka PDF to:

  • po wybraniu na pasku pozycji File>>Print,
  • wciśnięciu klawiszy Ctrl+P lub
  • kliknięciu ikonki drukarki

może tak się zdarzyć, że wydruk nastąpi niejako "z automatu" nie dając możliwości modyfikacji jego parametrów! Możesz nawet tego nie zauważyć!

Która drukarka?Najwyżej narzędzie (applet) monitorujące aktywność drukarki na chwilkę zmieni wygląd. :) A w katalogu: <Twój katalog domowy>/PDF pojawi się nowy plik o nazwie: mojePCB_lay6.pdf (jeśli plik projektu miał nazwę: mojePCB.lay6).

By móc modyfikować parametry wydruku projektu PCB po wywołaniu drukowania (jedną w wyżej wskazanych metod) musi się otworzyć okno wydruku. Nazwa (aktywnej) drukarki w SL 6.0 (pod Ubuntu) widoczna jest na górnym pasku Okna wydruku.

Parametry wydrukuNaszymi docelowymi produktami są wydruki: góry i spodu płytki (pozycje 2. i 3. na rysunku z lewej).

Otwieramy Okno wydruku i na wstępie (dla wydruków zawierających pary: S1 i C1 oraz S2 i C2): zmieniam kolory dla warstw: miedzi C1 i C2 - u mnie RGB ustawione na 192 (każda), opisowych S1 i S2 - na 0 (zero, każda). Dla wydruków zawierających obiekty z różnych stron PCB wartości należy dobrać według własnego uznania. Eksperymentalnie.

Wprowadzenie tej zmiany ma na celu uniknięcie sytuacji, gdy drukarki monochromatyczne (np. "czarno-białe" drukarki laserowe) we właściwy sobie (i jedynie sobie wiadomy) sposób zinterpretują kolory. Może to spowodować, że na wydruku "czarno-białym" czyli w odcieniach szarości kolor czerwony (opis w warstwie S1) niewiele będzie różnił się od zielonego (warstwa miedzi C2).

Uwaga 1.: nawet jeśli wydruk ma być bez kolorów, ale w odcieniach szarości w Panelu drukowania nie zaznaczaj znacznika "Black & White". Po jego zaznaczeniu obiekty będą albo białe, albo czarne, co uczyni wydruk nieczytelnym,

uwaga 2.: wydrukować można jedynie warstwę, która coś zawiera. Jeśli więc np. w warstwie C2 nie umieścisz czegokolwiek to warstwa ta w Oknie wydruku będzie niedostępna (wyszarzona). Jeśli zależy Ci byś mógł ją uwzględnić w wydruku - umieść na tej wartstwie (C1) np. linię (track) o grubości 0,0,

uwaga 3.: nie ma potrzeby rysowania konturu PCB (Board outline) czy tzw. narożników (targets), gdyż uzyskasz je zaznaczając odpowiednie znaczniki w Panelu wydruku. Ogólnie rzecz biorąc projekt PCB został przygotowany do wygenerowania plików ukazujących topologię elementów. Zasadniczo nasz projekt płytki przygotowany jest do dalszego "przetwarzania".... czyli kopiowania.


Kopiowanie "przez Schowek" - zrezygnowałem...

Opcja kopiowania do Schowka...Na początku artykułu wspomniałem, że SL 6.0 pozwala kopiować obraz PCB do Schowka. Dostęp do tej funkcjonalności uzyskujemy wybierając opcję": File >> Print... (lub "Ctrl+P", ewentualnie kliknięcie ikonki drukarki).
Opcja kopiowania poprzez Schowek jest drugą w kolejności pozycją na górnym pasku Panelu. Niby prosto i szybko... Skopiował piksel po pikselu. I należy rozumieć to dosłownie!

W pliku pomocy programu omawiając tę funkcjonalność zamieszczono następujący opis: "Schowek - Skopiuje jako bitmapę do ogólnego Schowka aktualny podgląd. Można tę bitmapę wkleić do innych programów ("Clipboard - This will copy the actual preview as a bitmap to the global clipboard. Other programs can paste this bitmap.").

Nie ma znaczenia czy skopiujesz obraz wielobarwny czy monochromatyczny. Wynik jest taki jak na obrazku. Oczywiście można to skorygować. Mając na to czas!Pikseloza... :(

Oczywiście są aplikacje, w których można zarządzać zawartością Schowka. Ale IMO "nie tędy droga"... Wystarczy skorzystać z możliwości już udostępnionych przez SL 6.0 tzn. wydrukować PCB. Czyli "wydrukować" obraz PCB do pliku PDF.


Wydruk do pliku PDF

To nic innego jak zapisanie w pliku PDF treści obrazu. Z zachowaniem wszystkich parametrów finalnego dokumentu. Ponieważ format PDF jest prawidłowo interpretowany przez wiele: systemów, aplikacji czy urządzeń to... "świat stoi otworem".

By móc go wykonać w Twoim systemie musi być zainstalowana pseudodrukarka zapewniająca "wydruk do pliku PDF". Jeśli nie wiesz o czym piszę zapoznaj się z artykułem: Cups-pdf - drukowanie do pdf. Znajdziesz tam nie tylko metodę sprawdzenia, ale i jak zainstalować "co potrzeba"?

Przekierowanie wydruku na drukarkę PDF...Zakładam, że w systemie zainstalowano odpowiednie pakiety, a w Panelu drukarek widoczna jest pseudo drukarka o nazwie PDF. Dalej będę ją nazywał drukarką PDF.

Mamy przygotowany wcześniej projekt wydruku. Pozostaje więc jedynie odpowiednio przekierować strumień wydruku. W tym celu będąc w Oknie wydruku programu SL 6.0 należy kliknąć przycisk Setup. Otworzy się okno "Ustawienia wydruku". W pozycji "Nazwa" widoczna jest nazwa aktywnej drukarki. Po kliknięciu nazwy rozwinie się lista dostępnych drukarek. Wybieramy "PDF".

Ustawienia "wydruku" do PDF.Po jej wybraniu warto też kliknąć przycisk Właściwości. Tam ustawiamy rozdzielczość wydruku. Domyślny jest 300dpi, ale sprawdzając unikniemy niemiłej niespodzianki, jeśli ktoś zmienił. Wybrane ustawienia akceptujemy wciskając przycisk : OK. Wróciliśmy do Okna wydruku.

Zwróć uwagę na to, że jeśli w jednym pliku PDF chcemy zawrzeć obie strony PCB musimy: wybrać układ strony 1. i 2., by zniwelować efekt "lustrzanego odbicia" (tak tekstów, jak i konturów elementów) w warstwie 2. (C2, S2) zaznacz znacznik "Mirror side 2". Jest on widoczny jedynie w przypadku, jeśli wydruk zawiera warstwy z obu stron PCB, tzn. S1, S2, C1, C2. Liczba warstw nie jest istotna.

Monit dotyczący kalibracjiGotowe! Pozostało jedynie wcisnąć przycisk Print.

Jeśli poprzednio używając programu SL 6.0 użyłeś funkcji kalibracji wydruku (różnym od X=1,0, Y=1,0) na ekranie pojawi się monit dotyczący zastosowania ich podczas generowania wydruku. Domyślnie jest ustawione na TAK. Ale należy odpowiedzieć: Nie. Chyba, że wolisz inaczej. Po tym plik PDF zostanie wygenerowany.Porównanie...

W katalogu: <Twój katalog domowy>/PDF pojawił się nowy plik o nazwie: mojePCB_lay6.pdf (jeśli plik projektu miał nazwę: mojePCB.lay6).


Uwaga
: zauważyłem, że kolejne pliki o tej samej nazwie są nadpisywane bez ostrzeżenia!

Jeśli nadal zastanawiasz się czy to wszystko ma sens, by rozwiać te wątpliwości zamieszczam kopię obrazu PCB (powiększoną 4x) uzyskaną obiema, opisanymi metodami.

Oceń sam, która z nich bardziej Ci odpowiada. Wydaje mi się(!), że przyczyną całego zamieszania jest fakt, iż tworząc plik PDF "automatycznie" uruchomione są procedury renderingu. Czego (chyba?) przy prostym kopiowaniu do Schowka nie ma! Ale może się mylę.

To tyle jeśli chodzi o tą ciekawą możliwość SL 6.0. Wykorzystującą możliwości środowiska.

Na marginesie: Opisane wyżej efekty "kopiowania przez Schowek" wystąpiły również wtedy, gdy SL 6.0 pracował w środowisku MS Windows.

Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.