Ham Radio Control (Hamlib) - ze źródeł

Spis treści

Kompilacja

Źródła zostały skopiowane. Zanim przystąpisz do ich kompilacji należy wydać polecenie przygotowujące (konfigurujące) jej "lokalne" parametry (niezbędne dla .configure):

~/SDR/Hamlib ./bootstrap
Running 'autoreconf -i' to process configure.ac
and generate the configure script.
aclocal: installing 'macros/libtool.m4' from... /skrót/
----------------------------------------------------------------------
Hamlib Version 3.3~git configuration:
Prefix /usr/local
Preprocessor   gcc -E
C Compiler     gcc -g -O2
C++ Compiler   g++ -g -O2
Package features:... /skrót/
-----------------------------------------------------------------------
~/SDR/Hamlib $

Przystępujemy do komplilacji żródeł:

~/SDR/Hamlib $ .configure
~/SDR/Hamlib $ make
Making all in macros
make[1]: Wejście do katalogu '/katalog/SDR/Hamlib/macros'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'all'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/katalog/SDR/Hamlib/macros'
Making all in include.../skrót/
Updating ./version.texi
  MAKEINFO hamlib.info
  MAKEINFO hamlib.html
make[1]: Opuszczenie katalogu '/katalog/SDR/Hamlib/doc'
make[1]: Wejście do katalogu '/katalog/SDR/Hamlib'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'all-am'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/katalog/SDR/Hamlib'
~/SDR/Hamlib $

Ostatni komunikat wskazuje, że proces zakończył się sukcesem. Możemy przystąpić do instalacji, która wymaga uprawnień superuser'a:

~/SDR/Hamlib$ sudo make install
[sudo] hasło użytkownika user: ******
Making install in macros
make[1]: Wejście do katalogu '/katalog/SDR/Hamlib/macros'
make[2]: Wejście do katalogu '/katalog/SDR/Hamlib/macros'
.../skrót/
/usr/bin/install -c -m 644 hamlib.pc '/usr/local/lib/pkgconfig'
make[2]: Opuszczenie katalogu '/katalog/SDR/Hamlib'
make[1]: Opuszczenie katalogu '/katalog/SDR/Hamlib'
~/SDR/Hamlib $

Oczywiście proces kompilacji oraz instalacji nie musi przebiegać w oparciu o ustawienia domyślne. Możesz go na wiele sposobów (świadomie!) konfigurować. Jak? - zostało to opisane między innymi w dokumentacji projektu.

Należy jednak mieć świadomość, że wprowadzanie zmian w konfiguracji wymaga przede wszystkim wiedzy i doświadczenia. W tej dziedzinie metoda "prób i błędów" nie zawsze dobrze się sprawdza. ;)