Ham Radio Control (Hamlib) - ze źródeł

Spis treści

Wymagania

Hamlib opracowano dla różnych systemów Linux w oparciu o narzędzia GNU. Przed kompilacją należy upewnić się, że mamy wersje co najmniej takie jak  wymagane. W innym przypadku proces kompilacji (źródeł pobranych z GitHuba)  zakończy się błędem.

W Debianie i pokrewnych dystrybucjach (Ubuntu, Mint, itd.) instalując pakiet "build-essential" zainstalujemy wiele niezbędnych narzędzi. Zminimalizuje to liczbę pakietów, które należy zainstalować ręcznie (nazwy pakietów Debiana są wymienione poniżej, w innych dystrybucjach mogą one być inne).

Pakiet Wersja Weryfikacja Git do połączenia z hamlib.git.sourceforge.net,

*libtool >= 2.2.6b zgodne z CVE-2009-3736
 kompilator Gnu C,
ew. inny zgodny z C99
   gcc --version
 GNU make  lub inny współczesny, BSD również  make --version
 autoconf  2.59  autoconf --version
 automake  1.7  automake --version
 libtool*  2.2.6b  libtool --version
 libltdl-dev  2.2.6b  

Uwaga: jeśli w systemie zainstalowane są pakiety autoconf, automake sprawdź czy mają one wersję co najmniej wskazaną w tabeli powyżej.

Pakiet Wersja Weryfikacja
 kompilator Gnu C++    g++ --version
 swig  1.3.14  swig --version
 perl devel    h2xs
 tcl devel    tcltk-depends
 python devel    python-config
 libxml2 devel    xml2-config --version
 libgd2 devel    gdlib-config --version
 libusb devel wersja 1.0.0 wykluczona!  libusb-config
 RPC devel (libc-dev)    rpcgen --version

Niektórzy mają problemy z automake v. 1.5. Jeśli należych do nich Autorzy rekomendują jego aktualizację do wersji 1.7 jako bardziej stabilnej.

Autorzy Hamlib wskazują też, że jkkolwiek wymóg instalacji bibliotek (wskazanych w tabeli obok) ma charakter opcjonalny, to jednak (w dokumentacji projektu) gorąco zalecają ich instalację:

Spełniając powyższe wymagania będziesz mógł nie tylko poprawnie skompilować bibliotekę w oparciu o źródła pobrane z GitHuba, ale przy odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu aktywnie uczestniczyć w rozwoju projektu.

Tym, którzy chcą dokładniej zapoznać się z możliwościami "zindywidualizowania" procesu kompilowania sugeruję uważne przeczytanie dokumentacji projektu.

Zaczynamy jednak od tego od czego zaczęliśmy, czyli chęci skompilowania Hamlib, by mogła zostać wykorzystana przy późniejszej kompilacji innych programów. Zakładam, że w swym systemie (w katalogu domowym) masz podkatalog o nazwie: SDR.

Jeśli nie to dobra chwila by utworzyć i wejść do niego:

~ $ mkdir SDR
~ $ cd SDR
~/SDR $