Raspberry PI OS - po(d)ręczny Conky ;) - Grafiki

Spis treści

Grafiki

Grafika jako tło ConkyJedną z użytecznych i często wykorzystywanych funkcji Conky jest operowanie grafikami.

Głównie w przypadku wykorzystywania skryptów Lua. Do obrazowania czy prezentacji wybranych parametrów użytkowanych systemów.

W wsieci jest wiele opisów. Na niektórych portalach poświęconych grafice (np. DeviantArt.com) można znaleźć prezentacje poświęcone wyłącznie Conky (tu: Explore the Best Conky Art) czy tamże Conky Stuffs on Linux-Lounge-Gallery.

Ale tym tu nie będę się zajmował.

Do prezentacji obrazy w obrębie okna Conky służy zmienna $image, która musi zawierać co najmniej jeden parametr, tj. adres(lokalizację) obrazu, który ma być wyświetlony:

# Zmienna ta najczęściej jest umieszczana w części treści (TEXT) opisu okna Conky (.conkyrc)
# ewentualnie (rzadziej) jest wykorzystana do deklaracji zmiennej aplikacji w części konfiguracyjnej
# gdzie:
# -p - pozycja (oś: x, y) obrazka (jego prawy, górny róg) względem prawego górnego narożnika okna Conky,
# -s - przeskalowanie obrazka do wymiaru określonego (w px), wymiar: S - szerokość, W - wysokość,
# -n - wyłączenie lokowania (buforowania) obrazka w pamięci podręcznej (cache),
# -f - określenie interwału (wartość całkowita) odświeżania zawartości obrazka w pamięci podręcznej (cache)


${image<ścieżka_do_obrazka><nazwa_obrazka> (-p x,y) (-s SxW) (-n) (-f interwał)}

Renderuje ona obraz ze wskazanej ścieżki wykorzystując bibliotekę Imlib2.

Conky nie ralizuje żadnych innych funkcji pozycjonowania czy innego formatowania wskazanych obrazów.

Jak Twórca Conky podkreśla: ...Jedynym powodem, dla którego zmienna $image jest częścią sekcji TEKST jest umożliwienie modyfikacji środowiska wykonawczego poprzez $execp $lua_parse...".

Ale jak widać można z tej możliwości skorzystać i bez Lua. :) Dla początkujących - korzystne rozwiązanie.

Np. zamiast przy pomocy wielu zmiennych "koloryzować" okno Conky, w którym zostaną przedstawione wybrane dane możemy stworzyć odpowiednie tło, na którym będą one prezentowane.

Rysowanie bywa prostsze (i przyjemniejsze) niż wielokrotne wywoływanie funkcji modyfikujących tryb i sposób prezentacji danych.

Bywa... I dlatego ostateczny wybór należy do użytkownika.

Obrazki w oknie prezentowane są w określonej kolejności. Przezroczystość zapewnia format obrazu (np. png).

Pozycjonując obraz należy zwrócić uwagę na fakt, że podanie współrzędnych wykraczających poza ramy okna Conky spowoduje, że może być on niewidoczny na ekranie.

Czcionki Modern Pikctograms RegularWarto poeksperymentować. Ewentualnie "podejrzeć" jak to robią inni. :)

Analizując zawartość "szablonów" okien Conky można zauważyć, że w wielu przypadkach wykorzystywane są piktogramy. I to nie pojedyńcze obrazki czy ikony.

Popularne jest wykorzystywanie zbiorów piktogramów (czy ikon) osadzonych w zbiorach czcionek. Zestawy czcionek zawierające ikony są dostępne w sieci....

Przykładem może być czcionka Modern Pictograms (Regular) autorstwa Johna Caserta.

Zbiór ten zawiera wiele przydatnych ikon, które (analogicznie jak "zwykłe" czcionki) mogą być pozycjonowane: do lewej, centrowane, do prawej.

Takie operacje bezpośrednio nie są możliwe w odniesieniu do obrazów. Skalowanie czcionek jest również prostsze niż ta sama operacja w odniesieniu do obrazów.

Zatem co wybrać: czcionkę czy obrazek?

Przed podjęciem decyzji warto wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

  • operacje na "czcionkach" są prostsze "w eksploatacji". I bardziej elastyczne niż te na obrazach (oczywiście mowa tu o Conky bez wykorzystania skryptów Lua).
    Jednak nie jest oczywiste, czy w przypadku wykorzystania 2-3 znaków (ikon) ładowanie całego zestawu czcionek jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym,
  • "pole manewru" w przypadku niewielkich ikon, obrazków czy piktogramów nie jest tak szerokie jak w przypadku czcionek, ale wczytanie ich nie sprawia wielkiego kłopotu. Z wykorzystaniem czy bez bufora.
    Jeśli praca z Gimpem nie prawia Ci kłopotu przygotowanie odpowiednich materiałów nie trwa zbyt długo.
    W niektórych przypadkach korzystniej jest wykorzystanie określonej czcionki do przygotowania własnego obrazka, który potem zostanie wczytany w odpowiednie lokacji jako kompletny obraz.

Ale najważniesza zasada to ta, że: wyboru musisz dokonać sam. Kierując się głównie tym co Ci najbardziej odpowiada!