Raspberry PI OS - po(d)ręczny Conky ;) - conky.config

Spis treści

conky.config

Conky - domyślna konfiguracja i wyglądPatrząc na obrazek z lewej chyba każdy przyzna, że prezentacja okna w domyślnej konfiguracji Conky nie przykuwa wzroku.

Jeśli nie brać pod uwagę (czasami występującego, ale zawsze irytującego) "mrugania" (flickering) samego okna. Zwłaszcza, gdy wywołanie Conky nastąpiło bez opcji "-b" lub w pliku konfiguracyjnym "double_buffer" ustawiono na "false". W dawnej wersji na "no".

Nie można mieć jednak pretensji do autorów. Dla nich priorytetem była zapewne uniwersalność konfiguracji..

Konfiguracja, która miała prezentować możliwości aplikacji i przede wszystkim  miała działać!. "Walory krajobrazowe" (wygląd) okna aplikacji pozostawili użytkownikom. 

Możesz sprawdzić co zawiera ta domyślna konfiguracja. Zaglądając do (oryginalnego, Raspbian 32b) pliku: /etc/conky/conky.conf:

-- vim: ts=4 sw=4 noet ai cindent syntax=lua
--[[
Conky, a system monitor, based on torsmo

Any original torsmo code is licensed under the BSD license

All code written since the fork of torsmo is licensed under the GPL

Please see COPYING for details

Copyright (c) 2004, Hannu Saransaari and Lauri Hakkarainen Copyright (c) 2005-2012 Brenden Matthews, Philip Kovacs, et. al. (see AUTHORS)
All rights reserved.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
]]

conky.config = {
alignment = 'top_left',
background = false,
border_width = 1,
cpu_avg_samples = 2,
default_color = 'white',
default_outline_color = 'white',
default_shade_color = 'white',
draw_borders = false,
draw_graph_borders = true,
draw_outline = false,
draw_shades = false,
use_xft = true,
font = 'DejaVu Sans Mono:size=12',
gap_x = 5,
gap_y = 60,
minimum_height = 5,
minimum_width = 5,
net_avg_samples = 2,
no_buffers = true,
out_to_console = false,
out_to_stderr = false,
extra_newline = false,
own_window = true,
own_window_class = 'Conky',
own_window_type = 'desktop',
stippled_borders = 0,
update_interval = 1.0,
uppercase = false,
use_spacer = 'none',
show_graph_scale = false,
show_graph_range = false
}

conky.text = [[
${scroll 16 $nodename - $sysname $kernel on $machine | }
$hr
${color grey}Uptime:$color $uptime
${color grey}Frequency (in MHz):$color $freq
${color grey}Frequency (in GHz):$color $freq_g
${color grey}RAM Usage:$color $mem/$memmax - $memperc% ${membar 4}
${color grey}Swap Usage:$color $swap/$swapmax - $swapperc% ${swapbar 4}
${color grey}CPU Usage:$color $cpu% ${cpubar 4}
${color grey}Processes:$color $processes ${color grey}Running:$color $running_processes
$hr
${color grey}File systems:
/ $color${fs_used /}/${fs_size /} ${fs_bar 6 /}
${color grey}Networking:
Up:$color ${upspeed eth0} ${color grey} - Down:$color ${downspeed eth0}
$hr
${color grey}Name PID CPU% MEM%
${color lightgrey} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color lightgrey} ${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4}
]]

Jeśli Conky nie znajdzie w domyślnej lokalizacji ($HOME) pliku .conkyrc - to wczyta właśnie tę domyślną konfigurację.

Efekt "jest jaki jest". Pod wzgledem treści trudno cokolwiek zarzucić. Ale forma...

Nie ma się co dziwić, że wielu zaczyna szukać w sieci tych "ładniejszych" konfiguracji. Też szukałem. :/

Udostępnionych plików .conkyrc jest wiele. Również na Forum Raspberry.org jest wątek poświęcony tej aplikacji..