Setup - Instrukcja TRX Omega+

Setup

SETUP - funkcja pozwalająca na dobór parametrów konfiguracji sprzętowej i/lub funkcjonalności TRX Omega+.

By wywołać tę funkcję należy jednocześnie wcisnąć przyciski "Do góry" oraz "W dół". Przytrzymaj je ok. 5s.

Może się zdarzyć, że zamiast oczekiwanego ekranu inicjującego SETUP ujrzymy czarny ekran. Nie panikuj. Należy wówczas: wyłączyć zasilanie radia, odczekać kilka sekund, włączyć zasilanie i po ukazaniu się ekranu wskazującego na gotowość urządzenia do pracy w paśmie 80m - ponownie wywołać SETUP.

Zwróć uwagę, że odświeżanie ekranu w SETUP jest wolniejsze niż podczas pracy na urządzeniu w trybie operatorskim. Dlatego trzeba z wyczuciem obracać gałką VFO.

 

Obrót gałki pozwala na przechodzenie pomiędzy kolejnymi opcjami SETUPu. Na ekranie wyświetlane są kolejne opcje SETUPu. Jest ich 26. Zbyt szybkie obracanie gałką może spowodować pominięcie poszukiwanej opcji.

Można je podzielić na cztery grupy opcji:

 • obsługi funkcji SETUP,
 • konfiguracji sprzętowej DDS,
 • konfiguracji formowania sygnału (wstęg i emisji), kluczowania oraz obsługi pasm,
 • informacyjna.

Będąc w trybie SETUP aby wybrać opcję widniejącą na ekranie należy na chwilę wcisnąć przycisk "W dół".

Na ekranie zostanie wyświetlona nazwa opcji oraz pierwsza z dostępnych wartości. Niektóre wartości są predefiniowane, inne trzeba ustawić.

"Fabrycznie" TRX Omega+ ma tak ustawione parametry SETUPu, by po włączeniu urządzenia było ono gotowe do pracy.

Po ustawieniu wartości (lub wybraniu jednej z predefiniowanych wartości) by je zapisać ("zapamiętać" w pamięci urządzenia) należy na chwilę wcisnąć przycisk "Do góry". Dłuższe przytrzemanie tego przycisku czasami powoduje, że litery SETUP staną się czerwone, nie wpływając jednak za zachowane wartości wybranych parametrów.

Funkcja SETUP

 • 1. Exit setup - wyjście z funkcji SETUP bez zapamiętania wprowadzanych zmian. O ile nie zostały one zapamiętane "wewnątrz" opcji SETUP,
  • a. Return setup - powrót do funkcji SETUP,
  • b. Exit setup - Wyjście z funkcji bez zapisu zmian,
  • c. Save and exit - zapisz ("zapamiętaj") wprowadzone zmiany ustawień SETUP i wyjdź,
 • 2. Si XTAL Mode - wybór układu rezonatora (XTAL) taktowania:
  • a. 25MHz / 8pF
  • b. 25MHz / 10pF
  • c. 27MHz / 8pF
  • d. 27MHz / 10pF
 • 3. Si I2C adr. - wprowadzenie jednego z dwóch predefiniowanych adresów I2C:
  • a. 0x60h
  • b. 0x62h,
 • 4. Si correct. - wprowadzenie korekcji częstotliwości [wyrażonej w Hz] dla układu DDS (u mnie: +10,26),Ustawianie LSB/USB
 • 5. BFO USB freq - ustawienie częstotliwości BFO dla trybu USB (u mnie: 11.99872)(działa przycisk STEP),
 • 6. BFO LSB freq - ustawienie częstotliwości BFO dla trybu LSB (u mnie: 11.99615)(działa przycisk STEP),
 • 7. CW release - ustawienie zwłoki [w ms] zwalniania przekaźnika sterującego CW (domyślnie: 40),
 • 8. CW speed - ustawienie szybkości kluczowania CW (domyślnie:10),
 • 9. CW shift - ustawienie przesunięcia częstotliwości nośnej [w Hz] w trybie (direct) CW (domyślnie: 700),
 • 10. Band COUNTIN - ustawianie dostępu do pasma: dostępny (available) / zablokowany (blocked) dla pasma ciągłego (100kHz - 30MHz),
 • 11-23. Band 160m... - analogicznie jak wyżej ustawianie dostępu do pasm: 160m...jako dostępnych (available) / zablokowanych (blocked),
 • Kolory...24. colors - wybór predefinowanych stylów kolorystycznych na wyświetlaczu TRX Omega+:
  • omega black,
  • omega blue,
  • omega military
 • 25. key/paddle - wybór typu klucza w trybie CWL/CWU (key - klucz sztorcowy/paddle - manipulator),
  • paddle
  • key
 • 26. ABOUT - informacje o autorach projektu:
  • część analogowa: Paweł SP7NJR,
  • sprzętowa i PCB: Łukasz SQ7BFS,
  • oprogramowanie: Piotr SQ7NUW.

Wykaz artykułów poświęconych TRX Omega+

Jeśli jesteś zainteresowany innymi projektami zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.