Slang krótkofalowców

Spis treści

T

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

TAP tap odczep
TEST test próba, zawody
TFC traffic łączność regularna, przekazanie telegramów
TGTP   oscylator w układzie strojenia anody i siatki
THRU through przez
TIME time czas
TILL, TIL till do
TK take wziąć
TKS, TNX, TKU, TU thanks, thank you dziękuję
TMW, TMR tomorrow jutro
TNT   oscylator z niestrojonym obwodem w anodzie
TO to do, dla
TONITE, 2NITE tonight dziś wieczorem
TOO too także, zbyt, za dużo
TONE tone ton
TOW tawarisz (ros.) towarzysz
TR   tam
TRUB trouble kłopot, utrudnienie
TB tube lampa
TVI television interference zakłócenia TV
TX,XMTR transmitter nadajnik
TXT text tekst
TRX, TEX transceiver transceiver, radionadajnik