Slang krótkofalowców

Spis treści

S

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

SA say mówią, proszę powiedzieć
SEC second sekunda, drugi
SET set zespół, urządzenie
SEZ   powiedział
SIG, SIGS signal(s) sygnał, sygnały, znaki telegraficzne
SIGN signature podpis
SK silent key koniec nadawania, nieżyjący operator
SKED schelude umówiona łączność
SNOW snow śnieg
SN soon wkrótce
SOS nadaje się jako jeden znak międzynarodowy sygnał niebezpieczeństwa
SRI sorry przepraszam, szkoda
SPK speak mówić (po - język)
SSB single sideband modulacja jednowstęgowa
SSC   jednokrotny oplot jedwabny drutu
STDI steady stały
STICK   ołówek
STN station stacja
SUM some trochę
SURE sure pewny, na pewno
SVC   służba, łączność
SVP   proszę (franc.)
SW switch, short waves wyłącznik, fale krótkie
SWL short wave listener nasłuchowiec
SWR standing wave ratio współczynnik fali stojącej