Xiegu G-90 - aktualizacja oprogramowania (firmware) - Uwagi do akt. do v. 1.76

Spis treści

Uwagi do aktualizacji do v. 1.76

Xiegu G-90 - pliki aktualizacji firmware'u do v. 1.76W opisach aktualizacji (tym również) pojawia się zastrzeżenie, iż TRX działa prawidłowo wyłącznie w sytuacji, gdy oba moduły (podstawowy i sterujący) mają zainstalowaną tę samą wersję firmware'u.

I dotychczas była to prawda. "Dotychczas", gdyż z wersją 1.76 jest nieco inaczej, bo aktualizować można wyłącznie urządzenia, które wcześniej zostały wyposażone w wersję 1.75 i to oznaczoną jako "Final"!

Czy to oznacza, że zmuszony jesteś poprzedzić instalację 1.76 aktualizacją do wersji 1.75?Xiegu G90 - weryfikacja wersji firmware dla v. 1.76

Otóż nie!. Ale musisz(!!!) zacząć aktualizację firmware'u od jednostki sterującej (wyświetlacz, display).

Aktualizując firmware musisz skorzystać z dedykowanego dla tego modułu pliku zawierającą wersję 1.75(!) z 09.2020, dostarczoną wraz z plikiem aktualizującym jednostkę podstawową (bazową, plik oznaczony jako v. 1.76).

Dopiero po aktualizacji firmware czołówki przystępujemy do aktualizacji firmware'u modułu podstawowego.

Niestety, po aktualizacji do v.1.76 (nie tylko) moja skrzynka antenowa... oszalała!!! Antena - w poprzednich wersjach, do 1.75 - działająca bardzo dobrze nie chciała się zestroić.

Po uruchomieniu ATU G90 jego skaner SWR pokazujący w poprzednich wersjach firmware dla danej częstotliwości 1,08, teraz pokazał... 3,82!

Ostatnio jeden z Kolegów (dziękuję!) zwrócił mi uwagę, że w dokumencie "XIEGU G90 CHEAT SHEET", Cheat-Sheet-V1.75-091520.pdf"  na s. 4 opisując funkcje przycisku "TUNE", aktywującego tuner antenowy (ATU) zawarto następujące ostrzeżenie:

"Uwaga, jeśli ustawiono tryb "split". W zależności od ustawień częstotliwości VFO-A i VFO-B czy pasm; tuner może się "pogubić".
(Beware if the split mode operation is set. Depending on VFO-A and VFO-B frequencies/bands; the tuner may get confused.)

Pewnie to prawda, ale:

  • przy wersji oprogramowania (firmware) 1.75 problem taki nie wystąpił u mnie ani razu. Również po cofnięciu (downgrade) z 1.76 do 1.75,
  • po aktualizacji firmware do wersji 1.76 problem pojawił się natychmiast. Co prawda nie sprawdzałem działania ATU dla wszystkich ustawień częstotliwości i/lub pasm, ale uważam, że "ręczne monitorowanie" ich ustawień (w kontekście działania ATU) jest zbyt uciążliwe. Obserwując wpisy na grupach widać, że preferencje użytkowników są różne. Co potwierdze, że decyzję każdy winien podjąć sam.

Bez żalu zrobiłem "downgrade (powrót do wersji 1.75) i wszystko wróciło do normy. I jestem zadowolony. I to by było w zasadzie tyle! ;)