Xiegu G-90 - aktualizacja oprogramowania (firmware) - Aktualizacja

Spis treści

Aktualizacja

Zanim przystąpimy do aktualizacji musimy ściągnąć odpowiednie pliki aktualizacyjne. Ja pobrałem z Xiegu Group.

Xiegu G-90 - wskazanie plików aktualizacyjnych w programie Tera TermZanim uruchomimy procedurę aktualizacji - warto sprawdzić wskazanie lokalizacji tych plików w trakcie aktualizacji. Sugeruję sprawdzenie tego "zanim", by w trakcie aktualizacji (większy stres) uniknąć prostych błędów (np. wybór niewłaściwego trybu, pliku, czy nie oznaczenie wartości opcjonalnej 1K).

Sprawdź, popatrz, pomyśl, zapamiętaj. I wróć na początek. Czyli w oknie wyboru pliku (Tera Term: XMODEM Send) wybierz "Anuluj" (zamiast: "Otwórz").

Teraz przystępujemy do rzeczywistej aktualizacji. W sieci można znaleźć wiele narzekania na problem z wywołaniem inicjacji aktualizacji.

Wejście do menu tej procedury następuje po naciśnięciu spacji po uruchomieniu programu Tera Term. Kłopot polega na tym, że okres zwłoki (oczekiwania programu na naciśnięcie) jest niezwykle krótki.

Xiegu G90 - inicjacja procedury aktualizacji firmwareOkazuje się, że rozwiązanie jest bardzo proste.

Czynności należy wykonać w następującej kolejności (zgłosił Gust ON6KE): mając uruchomiony i skonfigurowany port w programie Tera Term, wcisnąć spację i dopiero wtedy wcisnąć przycisk ON/OFF Xiegu G90 Sprawdziłem - to działa.

Za każdym razem. :) Jeśli wykonujesz aktualizację czołówki niech nie żdziwi Cię fakt, że mimo uruchomienia G90 (w trakcie procedury aktualizacji) ekran wyświetlacza pozostaje ciemny. Po aktualizacji ekran obudzi się na 20m. :)

Xiegu G-90 - kolejne etapy aktualizacji w programie Tera Term"Prawdziwa" procedura aktualizacji rozpoczyna się po wciśnięciu klawisza 1. Bez względu na to czy dokonujemy aktualizację czołówki czy modułu bazowego.

Po wciśnięciu klawisza (1) rozpoczyna się proces usuwania dotychczasowej wersji. Na ekranie wyświetlany jest procentowy wskaźnik postępu.

Po osiągnięciu 100% pojawia się kolejny monit (Wait FW File...) o podanie trybu aktualizacji (XMODEM) i (właściwej dla aktualizowanego modułu) nazwy pliku. Sposób postępowania ukazuje poprzedni rysunek z lewej.

Zanim zaakceptujesz wskazaną nazwę pliku BEZWZGLĘDNIE! sprawdź czy zaznaczony jest znacznik opcji 1K. Bo domyślnie opcja ta jest wyłączona.

Gdy popełniłem ten błąd i zaktualizowałem czołówkę "bez opcji 1K" aktualizacja przebiegła do końca bez sygnalizacji błędu. Ale po niej moduł nie wystartował (ciemny ekran). :( Ale nie ma co panikować.

Ponownie rozpocznij procedurę aktualizacji. Skorygowałem błąd (zanim wybrałem właściwy plik) zaznaczylem marker 1K :) . Po aktualizacji ekran "obudził się".

Xiegu G90 - sukces wieńczy dziełoWyłączyłem G90. Zamknąłem program Tera Term. Przełożyłem końcówkę kabla komunikacyjnego do (pomarańczowego) gniazda (COMM) na tylnym panelu modułu bazowego. I ponownie zainicjowałem procedurę aktualizacji.

Trwała nieco dłużej. Po jej zakończeniu na ekranie czołówki pojawił się nowy komunikat: "COMM LOST". To nic groźnego.

Ponownie wyłączyłem G90. Zamknąłem program Tera Term.

W niektórych publikowanych opisach aktualizacji wskazywano na konieczność (przed uruchomieniem kolejnego etapu) odłączenia od jednostki bazowej kabla zasilania na ok. 20s. Nie robiłem tego. Tak w przypadku firmware 1.74, jak i 1.75. A radio działa.

Z tym, że po każdej aktualizacji (w górę czy w dół, update or downgrade) wywołuję reset G90 do ustawień fabrycznych. BTW. Wydaje mi się, że aktualizacja (co najmniej) czołówki "z automatu" wywołuje reset ustawień, ale na wszelki wypadek... ;)