Xiegu G-90 - aktualizacja oprogramowania (firmware) - Przygotowania

Spis treści

Przygotowania

Xiegu G-90 - przygotowania

Będziemy potrzebowali:

  • Xiegu G90,
  • kabla komunikacyjnego (będącego w istocie konwerterem USB/RS232),
  • programu emulującego terminal (Xiegu udostępnia program Tera Term w wersji 4.96 w pakiecie z aktualizacjami dla systemu MS Windows),
  • plików aktualizacyjnych firmware. To dwa pliki (jeden dla jednostki centralnej (nazywanej też: czołówką, modułem wyświetlacz, displayem, itd.) oraz modułu podstawowego (nazywanego też: bazowym, podstawowym, głównym, itp.) o rozszerzeniu xgf.

Każdy z tych elementów wymaga krótkiego omówienia. Ale zaczniemy... od odłączania od Xiegu G90 wszystkiego co nie jest potrzebne do aktualizacji.

Po odłączeniu wszystkiego przyłączamy do Xiegu G90 kabel zasilający. I włączamy zasilacz sieciowy. Następnie włączamy komputer PC, który będziemy wykorzystywać w procesie aktualizacji firmware.

Zakładam, że w tym momencie nie ma żadnego połączenia pomiędzy urządzeniami (np. poprzez połączenie z bolcem uziemiającym). Mierzymy miernikiem cyfrowym (może być prosty, ważna jest duża "oporność wejściowa") różnicę potencjałów pomiędzy ich masami. Np. pomiędzy metalową osłoną gniazda USB komputera PC a zaciskiem uziemiającym Xiegu G90. Różnica ta powinna być jak najmniejsza.

Z reguły jeśli skorzystamy z gniazd "z uziemieniem" i prawidłowym (warto sprawdzić!) połączeniu "bolca uziemiającego" różnica potencjałów jest znikomo mała.Xiegu G90 - wyrównanie potencjałów

Na rysunku z lewej przedstawiłem układ, jaki wykorzystywałem podczas "moich aktualizacji". Jak widać przewód ochronny PE (mieszkam w bloku, gdzie jest istalacja dwużyłowa) spełniał swoją funkcję.

Zbyt duża różnica potencjałów pomiędzy masami obu urządzeń może zaburzać prawidłowy przebieg aktualizacji. Oplot kabla USB w takich sytuacjach może stanowić swoistą "szynę wyrównawczą".

Xiegu G90 - bez potencjałówJak widać nie jest konieczne aktualizowanie "na akumulatorach". Wydawać by się mogło, że ta druga konfiguracja jest w pełni bezpieczna. Pod warunkiem, że oba akumulatory są naładowane i w pełni sprawne.

Jeśli doprowadziliśmy do zgodności potencjału mas "idziemy dalej". Proces aktualizacji firmware G90 jest dwuetapowy: najpierw aktualizuje jeden moduł, potem drugi. Nie spotkałem się z jednoznacznym określeniem, który z modułów należy aktualizować jako pierwszy. Choć w udostępnianych przez innych użytkowników materiała sugerowano najpierw bazowy, potem czołówkę. Choć nie brakowało i sugestii odwrotnych.

Natomiast producent jednoznacznie wskazuje, że warunkiem prawidłowej pracy Xiegu G90 jest to, by w obu modułach (wyświetlacza oraz bazowym) była zainstalowana TA SAMA WERSJA FIRMWARE'u.

Xiegu G90 zastał wyposażony w kilka gniazd komunikacji (wymiany danych). Lecz tylko dwa z nich wykorzystujemy podczas aktualizacji firmware.

Xiegu G90 - gniazdo komunikacji panelu wyświetlacza (czołówki)

Pierwsze z nich znajduje się po lewej (patrząc z przodu radia) strony panelu wyświetlacza. Pod gniazdem słuchawkowym.

Xiegu G-90 - gniazdo aktualizacji jednostki głównejSłuży ono do komunikacji podczas aktualizacji firmware modułu wyświetlacza (czołówki). Podczas "normalnej" eksploatacji radia wykorzystywane jest jako gniazdo CAT.

Drugie gniazdo znajduje się na tylnym panelu modułu bazowego (podstawowego, głównego, itd.).

To środkowe gniazdo 3,5mm stereo Jack, opisane jako COMM (koloru pomarańczowego).