2w1: stacja lutownicza RL1 i zasilacze labolatoryjne

Stacja lutownicza - płytka sterowania (ATmega8)

Logika, czyli sterowanie....

Tym co IMO decyduje o dużej popularności układu są:

  • prostota układu sterowania oraz
  • dostępność oraz niski koszt zastosowanych elementów.

Zastosowanie elementów SMD (głównie 0805) pozwoliło na zdecydowane zmniejszenie wymiarów płytki. A także umieszczenie na tej samej płytki dwóch dodatkowych układów:

  • sygnalizacji akustycznej grzania grzałki (opis układu zamieściłem w dalszej części artykułu) oraz
  • układu przełączania wskaźnika napięć zasilaczy: symetrycznego (2,5V - 12V/0,8A) oraz mocy (12V/9A).

Schemat logiki (sterowania)Podstawowy układ zasadniczo nie uległ zmianie. Jednak by uniknąć błędów spowodowanych wprowadzonymi przeze mnie (niewielkimi) modyfikacjami elementy na schemacie i rysunku PCB zostały zmienione. Dlatego też montując układ "logiki" prezentowany w artykule rekomenduję skorzystanie również z tu zamieszczonego schematu.

PCB "logiki" stacji

Wybrałem:

  • mikrokontroler ATmega8 w wersji DIP, gdyż upraszcza to proces programowania i pozwala zrezygnować z gniazda programowania na płytce. Oczywiście duży wpływ miał też fakt "zalegania" kilku sztuk tej wersji w szufladzie ;),
  • przełączniki (TACT) w wymiarze 12x12mm gdyż liczę na ich większą wytrzymałość (niż np. wersji 6x6 mm). By jednak nie "straszyły" na przednim panelu wymiarami przycisków wykonałem odpowiednie reduktory (wykorzystując rurkę aluminiową oraz papier posmarowanego klejem (ze styropianu). Po wyschnięciu - jest ok.

ReduktorWiększość gniazd wlutowanych jest od strony elementów SMD. Ponieważ otwory wpłytki nie są metalizowane wielokrotne wyjmowanie wtyczek może uszkodzić (odwarstwić) niewielkie pola lutownicze. Aby temu zapobiec gniazda zostały przyklejone do płytki klejem "na gorąco".

Układ elementów SMDNa bazie własnych doświadczeń sugeruję wykonać to po zakończeniu wszystkich czynności związanych z montażem, uruchomieniem i sprawdzeniem wszystkich funkcjonalności płytki.

Lutowanie "w kleju" bywa uciążliwe. Klej można usunąć rozgrzewając klej "hot air"'em (180 st. C) przy pomocy patyczków do "czyszczenia uszu". Wymaga to jednak nieco wprawy. I czasu.

Prasowanka logikiDla tych, którzy chcieliby skorzystać z gotowej prasowanki płytki sterującej zamieszczam obok "gotowca". Nie trzeba go odwracać, ani też skalować. Wystarczy wydrukować i prasować.

Jakkolwiek układ można wykonać na laminacie jednostronnym to wykorzystałem laminat dwustronny. Górna warstwa została wykorzystana jako warstwa masy, ekranu. Wykonując płytkę na laminacie jednostronnym warto poszczególne obszary mas połączyć "mostkami".

Jeśli nie chcesz korzystać z układu sygnalizacji grzania grotu kolby i/lub komutacji woltomierza - można tych elementów nie lutować.