Zasilacz (moduł): +13,8V & +9V/1A / -13,8V & -9V/0,2A (v.2)

Spis treści

Zasilacz symetryczny +/-9V z baterią kondensatorów

Niemal każda konstrukcja "radiowa" zawiera zasilacz. Choć najlepiej zasilać "z akumulatora", to... nie zawsze "da się". Budowa zasilacza nie powinna nastręczać kłopotów. Gdy jednak budowany układ wymaga napięć dodatnich i ujemnych  sytuacja nieco komplikuje się.  Korzystamy z przetwornic impulsowych. Aplikacji nie brakuje.

"Sen z powiek" spędzają tętnienia, które mogą wystąpić nie tylko na szynie napięcia wytworzonego przez przetwornicę. Walcząc z nimi z jednej strony chcemy "mocno" filtrować (stosując duże pojemności blokujące). Zwiększa to nie tylko koszty urządzenia, ale również - a może przede wszystkim - jego gabaryty. Kusi blokowanie szyny zasilającej bezpośrednio na płytkach docelowych, ale... Zasilacz (widok)

Zwiększając pojemności w pobliżu zasilanych układów pojawiają się kłopoty z komutacją zasilania (np. przełączanie: odbiór/nadawanie). Zasilanie dużych pojemności cienkimi ścieżkami powoduje pojawienie się zauważalnych opóźnień pracy przełączanych układów.

Zwiększanie częstotliwości pracy przetwornicy również ma swoje wady.  Dlatego też w swoich rozwiązaniach  przetwornica pracuje "z niską frekwencją" ;) I relatywnie dużymi pojemnościami.

Eksperymentując w Warsztacie z układem przetwornicy MC34063D (choć ma już swoje lata, to... mam w szufladzie kilkanaście sztuk) powstał układ (zwarty blok o wymiarach 70mmx70mmx58mm), który:

  • zasilany jest pojedynczym napięciem (DC)  15V<U<18V, dodatkowo został zabezpieczony przed błędem odwrócenia polaryzacji oraz przekroczenia dopuszczalnej wartości (18V) napięcia zasilania,
  • dostarcza napięć: (nominalnie) +13,8V (prąd ograniczony jedynie: Imax "diody życia", tu 3A lub dodatkowym zabezpieczeniem) +9V/1A oraz -13,8V i -9V/0,2A,
  • po zastosowaniu "bloku kondensatorów" uzyskano zadowalające rezultaty w dziedzinie redukcji tętnień przetwornicy tak po stronie wejścia i wyjścia zasilacza symetrycznego.

Modyfikując prezentowany układ można zbudować zasilacz dostarczających napięcie (o różnej polaryzacji) o innych wartościach.

Prezentowany układ zasilacza składa się z dwóch płytek (PCB), z których każda może pracować "autonomicznie. Dodatkowo stosując inne (o zwiększonej obciążalności) stabilizatory napięcia dodatniego można uzyskać większą obciążalność układu.