Xiegu G-90 - zerowanie (reset) RIT'a

Xiegu G-90 - funkcja RIT

RIT to jedna z kilku funkcji, które pojawiły się na wniosek użytkowników. W konsekwencji w Instrukcji nie ma jej opisu.

RIT (Receive Incremental Tuning, Receive Independent of Transmit) to funkcjonalność TRX'a umożliwiająca przesunięcia jego częstotliwości odbioru w stosunku do częstotliwości nadawania. Nie należy tego mylić z tzw. splitem (gdzie nadawanie i odbiór "z założenia" odbywa się na różnych częstotliwościach).

W przeszłości funkcjonalność ta pozwalała w prosty sposób niwelować niewielkie odstrojenie korespondenta od "naszej" częstotliwości. Z reguły zakres odstrojenia wahał się od kilkuset herców do kilku kiloherców.

Wydawałoby się, że w dobie syntez częstotliwości znaczenie RIT'a zmalało. Chyba jednak nie. Tyle "teorii". Xiegu G-90 został wyposażony w RIT.

Pokrętło VFO aktywuje funkcję RIT'a...

Jak wspomniałem funkcjonalność ta jednak nie została opisana w Instrukcji.

Dlatego zanim opiszę "zerowanie" warto wskazać jak ją... "uaktywnić". I ustawić "tak jak chcemy".

Jego funkcjonalność została przypisana do głównego pokrętła (VFO). By ją uaktywnić trzeba po prostu je (główne pokrętło, z lewej) wcisnąć do momentu, aż pojawi się znacznik (w formie podkreślonego napisu) RIT.

Poniżej podkreślenia wyświetlana jest wartość odchylenia (odstrojenia) od częstotliwości nadawania. Wartość ta (wyrażona w hercach) może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Bezwzględna, maksymalna wartość odstrojenia to 500Hz.

Graficzna prezentacja funkcji RIT

Po uaktywnieniu RIT'a wartość odstrojenia zmieniamy kręcąc głównym pokrętłem. Zmiana następuje co 1Hz. Dlatego by uzyskać odstrojenie np. 100Hz trzeba trochę pokręcić. ;)

Po zatwierdzeniu ustawień RIT'aZatwierdzenie ustawionej częstotliwości RIT następuje po (krótkim) wciśnięciu głównego pokrętła. Zaznaczam krótkiego! wciśnięcia. Dlaczego to tak istotne? Za chwilę...

Po zatwierdzeniu ustawień RIT'a jego znacznik zostaje wygaszony. Pojawia się wizualizacja filtra pasmowego.

Ale pod wskazaniem siły sygnału (wyrażonej w dBm) pojawia się nowy znacznik. Literka "R" (w negatywie) po której prezentowana jest wartość odstrojenia częstotliwości odbioru (względem nadawania). Wartości ujemne poprzedzone są znakiem "-" (minus).

Uwaga: znacznik ten wyświetlany jest tylko w przypadku, gdy wartość odstrojenia jest różna od zera!

Zerowanie RIT'aWspominałem o tym, że odstrojenie RIT'a następuje co 1Hz. Przy znacznym odstrojeniu (np. o 150Hz) wyzerowanie poprzez kręcenie gałką byłoby dość uciążliwe.

Dlatego w systemie zaimplementowana jest funkcja zerowania RIT'a. Oczywiście podobnie jak sama funkcja, tak i opisu tej (pożytecznej) procedury nie znajdziemy w Instrukcji. Ale - nie narzekajmy.

Procedura jest bardzo prosta. Po kolei:

  • by móc wywołać procedurę zerowania (resetu) RIT'a musi być aktywna funkcja jego ustawiania. W tym celu wciśnij i przytrzymaj pokrętło główne (VFO). Aż do chwili, gdy wyświetlony zostanie znacznik funkcji RIT. Pod kreską widoczna będzie wartość odstrojenia. Jeśli jest zero to nie ma co resetować! ;),
  • jeśli jest różna od zera - ponownie wciśnij i przytrzymaj pokrętło główne (VFO) Po chwili wartość odstrojenia przyjmie wartość "0" (zero),
  • w celu zatwierdzenia wartości zerowej odstrojenia na krótko wciśnij pokrętło główne.

Opisując wcześniej procedurę ustawiania odstrojenia wskazywałem, że zatwierdzenie następuje po krótkim wciśnięciu pokrętła VFO. Bo jeśli przytrzymasz zbyt długo wciśnięte pokrętło VFO to... po prostu "wyzerujesz" RIT'a.

I ustawianie zaczynamy od nowa! :/ I to tyle. Powodzenia!

Jeśli jesteś zainteresowany innymi zagadnieniami (związanymi nie tylko z transceiverem G-90) zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.