Ham Radio Control (Hamlib) - ze źródeł

Spis treści

Odinstalowanie Hamlib

Kończąc artykuł nie można pominąć faktu, że oczywiście tak zainstalowaną biblitekę można równie łatwo odinstalować. O ile zajdzie taka potrzeba.

W tym celu będąc w głównym katalogu projektu, tu: ~/SDR/Hamlib) należy wydać w oknie terminala następujące polecenie (które również wykonywane jest z uprawnieniami superuser'a):

~/SDR/Hamlib/ $ sudo make uninstall
[sudo] hasło użytkownika user: ******
.../skrót/
Making uninstall in macros
make[1]: Wejście do katalogu '/katalog/SDR/Hamlib/macros'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'uninstall'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/katalog/SDR/Hamlib/macros'
Making uninstall in include
make[1]: Wejście do katalogu '/katalog/SDR/Hamlib/include'
 ( cd '/usr/local/include' && rm -f hamlib/rig.h hamlib/riglist.h.../skrót/
 ( cd '/usr/local/lib/pkgconfig' && rm -f hamlib.pc )
make[1]: Opuszczenie katalogu '/katalog/SDR/Hamlib'
~/SDR/Hamlib$

Po raz kolejny przećwiczyłem proces kompilacji ze źródeł. Okazało się, że nie jest tak trudne. A w myśl zasady: "trening czyni mistrzem" ;) wiem, że... jeszcze wiele pracy i ćwiczeń przede mną.

Podczas opracowania tego dokumentu wykorzystano sugestie Autorów zawarte w dokumentacji projektu oraz własne doświadczenia.