Ham Radio Control (Hamlib) - ze źródeł

Spis treści

Każdemu może się zdarzyć...

Brak wymaganej biblioteki może spowodować, że zamiast poczucia sukcesu na ekranie terminala pojawi się komunikat:

.../skrót/
Makefile:475: recipe for target 'hamlib.info' failed
make[1]: *** [hamlib.info] Error 127
make[1]: Opuszczenie katalogu '/katalog/SDR/Hamlib/doc'
Makefile:602: recipe for target 'all-recursive' failed
make: *** [all-recursive] Error 1
~/SDR/Hamlib $

Przyczyną tego błędu był brak w (moim) systemie pakietu realizującego polecenie makeinfo. By usunąć przyczynę błędu należy zainstalować pakiet texinfo. Tradycyjnie ;) wywołujemy w oknie terminala polecenie:

~ $ sudo apt install texinfo
[sudo] hasło użytkownika user: ******
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
... /skrót/
Konfigurowanie pakietu texinfo (6.5.0.dfsg.1-2) ...
~ $

a następnie sprawdzamy, czy wszystko "jest na miejscu":

~ $ whereis texinfo
texinfo: /usr/lib/texinfo /usr/share/texinfo /usr/share/man/man5/texinfo.5.gz

Ponowna próba kompilacji zakończy się bez błędu, czyli sukces! :)

.../skrót/
make[1]: Wejście do katalogu '/katalog/SDR/Hamlib/doc'
Updating ./version.texi
  MAKEINFO hamlib.info
  MAKEINFO hamlib.html
make[1]: Opuszczenie katalogu '/katalog/SDR/Hamlib/doc'
make[1]: Wejście do katalogu '/katalog/SDR/Hamlib'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'all-am'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/katalog/SDR/Hamlib'
~/SDR/Hamlib $

Jak widać kwestia obecności w systemie lub nie określonych pakietów decyduje o tym jak zakończy się proces kompilacji. Dlatego też warto poświęcić chwilę uwagi na wymagania jakie musimy spełnić.