Przyciski (panel przedni) - Instrukcja TRX Omega+

Omega+ panel przedniNa przednim panelu TRX Omega+ umieszczone zostały główne pokrętła regulacyjne (VFO i głośności) oraz 5 przycisków wielofunkcyjnych. Zakładam, że zamieszczony rysunek jest w miarę czytelny, dlatego też zwrócę uwagę na kwestie najistotniejsze.

Napisy w kolorze czarnym dotyczą funkcji (przycisków) dostępnych przez pojedyncze, krótkotrwałe ich przyciśnięcie.

W kolorze niebieskim dotyczą funkcji uzyskiwanych w wyniku dłuższego (ok. 5s) ich przyciśnięcia. Aktywowanie funkcji dodatkowej jest sygnalizowane na wyświetlaczu pojawieniem się czerwonych liter "SF".

W kolorze czerwonym dotyczą funkcji uzyskiwanych w wyniku dłuższego (ok. 5s) jednoczesnego wciśnięcia klawiszy "Gora" i "Dół". Ta kombinacja klawiszy udostępnia funkcję "Setup" (która zostanie opisana w oddzielnym punkcie).

 

Warto zwrócić uwagę, że ustawienia za pomocą klawiszy: MODE/FIL, RIT/ATT, STEP/SPLIT zapamiętywane są (do czasu wyłączenia urządzenia) dla każdego pasma odrębnie.

3 przyciski znajdujące powyżej pokrętła zmiany głośności mają następujące funkcje (patrząc od lewej):Podstawowe i dodatkowe funkcje klawiszy

  • MODE/FIL - jego krótkie wciśnięcie pozwala przełączać tryby (wstęgi) używane dla wybranych transmisji. Są to: LSB, USB, CWL, CWU. Wartości te są predefiniowane i prawidłowo ustawiane dla wybranego pasma. Można je ręcznie zmieniać.
   Dłuższe (ok. 5s) wciśnięcie tego klawisza uaktywnia filtr m.cz. istotnie zawężający pasmo przenoszone przez tor audio. Towarzyszy temu podświetlenie (czarne litery na białym tle) napisu "FIL" w dolnej linii na wyświetlaczu graficznym. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas pracy na niższych pasmach.
  • RIT/ATT - krótkie wciśnięcie pozwala na odstrojenie odbiornika od nadajnika. Po uaktywnieniu tej funkcji na wyświetlaczu w miejscu  wpisu określającego aktywne VFO (VFOA lub VFOB) pojawia się napis "RIT".  W ramce wyświetlana jest wartość odstrojenia wyrażona w kilohercach (kHz). 
   Dłuższe wciśnięcie uaktywnia w torze odbiorczym 20dB tłumik, szczególnie przydatny podczas pracy na niższych zakresach. W dolnej linii wyświetlacza pojawia się podświetlenie napisu "ATT" .

Ustawianie częstotliwości pracy w splicie....

 • STEP/SPLIT - krótkie wciśnięcie pozwala na odstrojenie częstotliwości odbioru od częstotliwości nadawania. Po uaktywnieniu tej funkcji na wyświetlaczu w miejscu  wpisu określającego aktywne VFO (VFOA lub VFOB) pojawia się napis "RIT".  W ramce wyświetlana jest wartość odstrojenia wyrażona w kilohercach (kHz). Zakres przestrajania wynosi aż 60kHz (tj. -30kHz do +30kHz w stosunku do częstotliwości podstawowej, tj. tej dla której wartość RIT ustawiona jest na 00.00.
  Uwaga: krok przestrajania RIT'a jest zgodny z krokiem ustawionym w momencie jego uaktywnienia. I tak np. dla pasma 80m domyślnym ustawieniem kroku jest 1kHz. Jeśli chcesz odstroić RIT np. o 50Hz możesz zmienić krok wciskając przycisk STEP odpowiednią ilość razy. Pamiętaj jednak, że ustawienia kroku wprowadzone z RITem będą obowiązywać również po jego deaktywacji.
  Dłuższe wciśnięcie uaktywnia tryb pracy w tzw. splicie W dolnej linii wyświetlacza pojawia się w miejsce napisu "VFOA" lub "VFOB" pojawia się napis "split".
  Funkcja ta pozwala na pracę na różnych częstotliwościach odbioru i nadawania. W niektórych przypadkach jest to nie tylko korzystne, ale i oczekiwane przez korespondenta. Oczywiście można niezależnie ustawiać częstotliwość pracy w trybie Rx i TX. Przełączanie następuje (po wybraniu trybu SPLIT) poprzez dłuższe (3s) naciśnięcie klawisza "W górę". Zielona ramka wokół wyświetlanej wartości częstotliwości wskazuje, że możemy modyfikować f odbioru. Naciśnij przycisk "Do góry" i odczekaj 3s. Zielona ramka (wokół górnej wartości f) winna zniknąć. Natomiast pojawi się czerwona ramka wokół dolnej wartości f nadawania. I możesz już zmieniać jej wartość. Wyjście z trybu SPLIT następuje po ponownym, dłuższym wciśnięciu STEP/SPLIT.

Wykaz artykułów poświęconych TRX Omega+

Jeśli jesteś zainteresowany innymi projektami zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.