FeelElec FY6900 - zasilacz transformatorowy (v.1)

Spis treści

A co z uziemianiem?

Artykuł długi jak tasiemiec toteż pewnie niewielu pamięta, że punktem wyjścia był problem występowania szczątkowego napięcia AC (ok. 60V) na masie generatora.

Wynikało to z zastosowania przez producenta do zasilania generatora przetwornicy AC-DC (z kondensatorem C-Y).

Oczywiście zastosowanie transformatorów galwanicznie odseparowało sieć AC (230V) od masy urządzenia, ale...

CDN

Skok do innych projektów zrealizowanych w ramach Warsztatu krótkofalowca