Ścieżki


Ścieżki

Ścieżki są elementem łączącym wszystkie pady. Zgodnie ze schematem ideowym projektu.

Okazało się, że element, który konstrukcyjnie wydaje się bardzo prosty, ale przy projektowaniu wymaga głębszego zastanowienia. I dobrze, że SL 6.0 do kreślenia ścieżek oddaje narzędzie, które zaskakuje swoją "elastycznością", wariantowością, a jednocześnie prostotą użytkowania.

Warto również pamiętać, że funkcja rysowania ścieżek jest wykorzystywana do kreślenia linii w warstwach opisowych (S1, S2) i konturu (O). Trudno więc przecenić jej możliwości.

Wiem, że kilka profesjonalnych produktów oferuje bardziej rozbudowany asortyment narzędzi do projektowania układu ścieżek. Wiem też to, że i tak często zachodzi potrzeba korygowania układu wygenerowanego "z automatu". No i ta (ich) cena.