Siatka

Spis treści

Siatka (grid)

Siatka (grid) w SL6.0 to całkiem niezłe narzędzie. Jakkolwiek jest nieruchoma, to jak za chwilę się okaże jest "bardzo elastyczna"

Standardowo wyświetla się w oknie roboczym. Możliwe jest jednak jej ukrycie. Analizując jej możliwości konfiguracyjne oraz rolę jaką ogrywa (nie tylko orientacji w oknie roboczym) to trzeba przyznać, że trudno przecenić jej znaczenie.

Style siatki...Zauważ:
ukrycie siatki nie wyłącza funkcji przyciągania do niej. Pozostanie nadal aktywna.

Wybierając odpowiednią opcję w podmenu siatki (Grid style) możemy wyświetlić ją jako zbiór linii lub kropek.

Wyróżnienie linii

Domyślnie (zależne to jest od wartości ustawionej w pozycji "Subdivision") co 10ta linia siatki wyświetlana jest  pogrubiona w stosunku do pozostałych. To wyróżnienie pozwala na lepszą orientacje "w terenie". W tym podmenu możesz zmodyfikować lub zdeaktywować tę funkcjonalność. 


Przyciąganie do siatki

Chciałoby się od razu dokończyć to zdanie: … siatki. I po części jest to prawda. Chyba najszybciej zauważymy, że węzły czy oś symetrii elementów i komponentów pozycjonowane są względem siatki widocznej na ekranie. Ale przy bardziej dokładnej analizie okazuje się, że w niektórych przypadkach węzły czy osie symetrii pozycjonowane są względem punktów znajdujących się wewnątrz elementów czy komponentów. Ale po kolei...

Jedną z najważniejszych funkcji SL6 jest przyciąganie do siatki. Siatka wykorzystywana jest do szybkiego i dokładnego pozycjonowania wszystkich elementów. Tryb przyciągania do siatki (o ile nie zostanie wyłączony przez użytkownika) jest zawsze aktywny, a siatka wyświetlana jest na ekranie.

Jeśli jednak powiększenie widoku okna roboczego jest zbyt małe i nie jest możliwe wyświetlanie siatki w rozsądny sposób to nie będzie widoczna na ekranie. Mimo to tryb przyciągania do siatki będzie nadal aktywny. W dowolnej chwili możesz zmienić jednostkowy wymiar (oczek) siatki. Jednostki miary siatki mogą być wyrażone w: milimetrach, mikrometrach lub milsach. Zmiana jednostek (po umieszczeniu elementów na płytce) nie wpłynie jednak na ich dotychczasowy układ. Jeżeli nie możesz ulokować elementu w oczekiwanej pozycji najprościej jest zmniejszyć wymiar (oczek) siatki.

Podpowiedź:
W dowolnej chwili możesz wyłączyć tryb przyciągania. Po prostu wciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas przesuwania lub rysowania elementu.

Ustawienia siatki...Jednostkom (oczek) siatki możesz nadać wybrane przez siebie wartości. Wartości predefiniowane....Jednak w większości przypadków najkorzystniejszym jest zdefiniowanie go jako 2,54mm czyli 1/10 cala.

W celu zmiany wymiaru jednostek siatki kliknij ikonę znajdującą się po lewej stronie okna roboczego. Wówczas ukaże się menu jednostek siatki (jak na rysunku obok). Oznaczone kolorem czerwonym wartości są domyślnymi wartościami wtyposzeregu calowym. Kliknij na zakładce z jednostkami skali metrycznej (Metric grids), by móc wybrać nowe jednostki ze skali metrycznej.

Możesz również zdefiniować własne jednostki. W tym celu kliknij zakładkę „Siatka użytkownika” (User grids) i określ nowe jednostki lub wybierz z listy jednostek wcześniej zdefiniowanych.

 


Skróty do jednostek...Skróty klawiszowe...

Klawisze 1...9 wykorzystywane są jako skróty do wskazywania predefiniowanych wartości jednostek siatki. Prostym kliknięciem na jednym z przycisków „Change” formularza możesz zmienić wartość jednostek miary siatki.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.