Siatka

Spis treści

Przyciąganie do siatki

Chciałoby się od razu dokończyć to zdanie: … siatki. I po części jest to prawda. Chyba najszybciej zauważymy, że węzły czy oś symetrii elementów i komponentów pozycjonowane są względem siatki widocznej na ekranie. Ale przy bardziej dokładnej analizie okazuje się, że w niektórych przypadkach węzły czy osie symetrii pozycjonowane są względem punktów znajdujących się wewnątrz elementów czy komponentów. Ale po kolei...

Jedną z najważniejszych funkcji SL6 jest przyciąganie do siatki. Siatka wykorzystywana jest do szybkiego i dokładnego pozycjonowania wszystkich elementów. Tryb przyciągania do siatki (o ile nie zostanie wyłączony przez użytkownika) jest zawsze aktywny, a siatka wyświetlana jest na ekranie.

Jeśli jednak powiększenie widoku okna roboczego jest zbyt małe i nie jest możliwe wyświetlanie siatki w rozsądny sposób to nie będzie widoczna na ekranie. Mimo to tryb przyciągania do siatki będzie nadal aktywny. W dowolnej chwili możesz zmienić jednostkowy wymiar (oczek) siatki. Jednostki miary siatki mogą być wyrażone w: milimetrach, mikrometrach lub milsach. Zmiana jednostek (po umieszczeniu elementów na płytce) nie wpłynie jednak na ich dotychczasowy układ. Jeżeli nie możesz ulokować elementu w oczekiwanej pozycji najprościej jest zmniejszyć wymiar (oczek) siatki.

Podpowiedź:
W dowolnej chwili możesz wyłączyć tryb przyciągania. Po prostu wciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas przesuwania lub rysowania elementu.

Ustawienia siatki...Jednostkom (oczek) siatki możesz nadać wybrane przez siebie wartości. Wartości predefiniowane....Jednak w większości przypadków najkorzystniejszym jest zdefiniowanie go jako 2,54mm czyli 1/10 cala.

W celu zmiany wymiaru jednostek siatki kliknij ikonę znajdującą się po lewej stronie okna roboczego. Wówczas ukaże się menu jednostek siatki (jak na rysunku obok). Oznaczone kolorem czerwonym wartości są domyślnymi wartościami wtyposzeregu calowym. Kliknij na zakładce z jednostkami skali metrycznej (Metric grids), by móc wybrać nowe jednostki ze skali metrycznej.

Możesz również zdefiniować własne jednostki. W tym celu kliknij zakładkę „Siatka użytkownika” (User grids) i określ nowe jednostki lub wybierz z listy jednostek wcześniej zdefiniowanych.